Sponzoring

 

Sponzorujte Vaše deti 2% z Vašich daní, tlačivo tu.

 

Sponzori:

 

Organizácia  III.ročníka medzinárodného turnaja v pozemnom hokeji J.Groma :

     -    Trenčiansky samosprávny kraj      -   finančná dotácia

     -     3.ZŠ  - p.riaď .Mgr.Valt Ľubomír   -   poskytnutie ubytovania a stravy pre Poľské deti

     -     rodina  Šajbenových                        -   zabezpečenie banketu pre trénerov   

 

Iné:

-   firma  JKC s.r.o.   Trenčín                 -  vytvorenie webu, sponzoring prevádzky stránky