Turnaj Nová Dubnica s deťmi Poznane

Medzinárodný turnaj memoriál Jozefa Groma  Nová Dubnica tento turnaj sa týka hlavné najmladšej kategórie  U10.  

Termín  turnaja     : 25-26-27.november 2016

Miesto  turnaja     :   Nová  Dubnica  


Predbežne nahlásené družstvá     :  HC  Nová Dubnica  , Tr. Teplá ,  Warta  Poznań ,  UK SP 26 Poznaň,  ŠK Šenkvice , Hoko Zlaté Moravce 


Týmto by sme chceli hlavne poporosiť vás všetkých ,  ktorý by ste nám mohli akýmkoľvek spôsobom pomôcť aby ste sa nahlásili Uherkovej a dohodli by sme sa ako to celé dať dokopy aby
sme boli všetcia spokojný.

Na tomto turnaji môžu hrať všetky deti narodené od r.2006 a mladšie - aj tie deti , ktoré ešte len začali vytvoríme družstvo :)  

Sponzorom by sme tiež radi ukázali čo vieme a oni by nám mohli za to niečím pekným prispieť :)

Späť